Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych u słuchaczy Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

dyrektor biura ochrony i spraw obronnych u suchaczy ossw w kulach 20110325 1043789364W ostatnim dniu szkolenia zawodowego dla podoficerów w Ośrodku Szkolenia Służby Więzienia w Kulach, z jego uczestnikami i kadrą dydaktyczną spotkał się Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych płk Marian Puszka. W trakcie spotkania przedstawił kierunki zmian w funkcjonowaniu działów ochrony. Zwrócił uwagę na stan anomii w niektórych jednostkach penitencjarnych, powodujący działania pozorne i pozorowane. Koniecznym staje się zmiana modelu funkcjonowania służby ochronnej, co wymaga zmian systemowych.
Większy akcent położyć należy na ochronę wewnętrzną, a ochronę zewnętrzną zastąpić elektroniką. Zwiększenie tym sposobem liczby oddziałowych w oddziałach mieszkalnych, tworzy lepszy klimat dla pracy wychowawczej, umożliwia prowadzenie czynności profilaktycznych w szerszym zakresie. Wskutek tych działań już nastąpił spadek liczby wypadków nadzwyczajnych, co jest efektem trudnej pracy funkcjonariuszy ochrony. Płk Marian Puszka przedstawił dane statystyczne, potwierdzające tę tendencję. Zwrócił również uwagę na właściwe relacje interpersonalne, by w gonitwie codziennych zajęć dostrzec człowieka.
W drugiej części spotkania, starszy specjalista Biura Ochrony i Spraw Obronnych por. Tomasz Zając omówił proponowane zmiany w aktach prawnych regulujących służbę ochronną. Mają one na celu uproszczenie procedur, zmniejszenie biurokracji, a w konsekwencji urealnienie przepisów. Słuchacze żywo reagowali na propozycje zmian. Żałowali jedynie, że egzaminy muszą zdawać ze znajomości przepisów aktualnie obowiązujących, czasem skomplikowanych i zawiłych.
Spotkanie było uzupełnieniem całego szkolenia zawodowego. Słuchacze wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną poznali także filozofię i kierunki zmian służby ochronnej. Mogli porównać stan aktualny z nowymi perspektywami.
Dziękujemy Panu Dyrektorowi za spotkanie,  a słuchaczom życzymy powodzenia w trakcie sesji egzaminacyjnej…

tekst: Grzegorz Walkiewicz
foto: Krzysztof Lipka