Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Jak bezpiecznie posługiwać się bronią

fakultatywne warsztaty strzeleckie 20110316 1460306838W ramach zajęć fakultatywnych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach ruszył cykl warsztatów pod nazwą: „Bezpieczne posługiwanie się i walka bronią w kontakcie bezpośrednim”.
Inicjatorem tych zajęć jest ppor. Marcin Kaptacz - wykładowca działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych OSSW w Kulach, prowadzący zajęcia z przedmiotów ,,Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony’’ i ,,Techniki działań interwencyjnych’’.
Celem warsztatów jest zdobycie przez słuchaczy praktycznych umiejętności i nawyków bezpiecznego, sprawnego i skutecznego posługiwania się bronią palną będącą na wyposażeniu Służby Więziennej. W trakcie warsztatów uczestnicy uczą się zachowań w sytuacjach wymagających użycia broni palnej: jak właściwie ocenić sytuację, kiedy użyć lub zaniechać użycia broni, w jaki sposób jej użyć. W sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych, słuchacze ćwiczą technikę posługiwania się bronią, a także uczą się posługiwać bronią palną w kontakcie bezpośrednim, gdy napastnik uniemożliwia oddanie strzału lub jej bezpośrednie użycie zagraża osobom postronnym. W ramach warsztatów odbywają się także treningi strzeleckie, w trakcie których słuchacze doskonalą swoje umiejętności strzeleckie.  

tekst: Grzegorz Walkiewicz
foto: Krzysztof Lipka