Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Dyskusyjny klub filmowy w OSSW w Kulach

dyskusyjny klub filmowy 20110323 2025919071W ramach zajęć dodatkowych dla słuchaczy odbywających szkolenie dla podoficerów SW w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach działa Dyskusyjny Klub Filmowy. Jego inicjatorzy, niżej podpisani  wykładowcy działu szkolenia, kadr i spraw socjalnych OSSW w Kulach, postawili sobie za cel przedstawienie słuchaczom problematyki wykonania kary pozbawienia wolności i kary śmierci w twórczości filmowej.
Na przykładzie wybranych filmów fabularnych i dokumentalnych, znanych i mniej znanych, wykładowcy i słuchacze omawiają zagadnienia dotyczące humanitarnego wykonywania kary pozbawienia wolności, problematyki orzekania i wykonywania kary śmierci, wpływu długoterminowych kar pozbawienia wolności na proces prizonizacji, relacji funkcjonariusz – osadzony, ale także historii polskiego więziennictwa. Ku zadowoleniu prowadzących, zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Każda projekcja filmowa wywołuje burzliwą dyskusję na temat oglądanego filmu. W jej trakcie ścierają się różne poglądy. To specyficzne forum dyskusyjne służy wymianie doświadczeń uzyskanych w trakcie dotychczasowej służby. Jest zarazem okazją do zweryfikowania własnych ocen słuchaczy i kształtowania ich postaw. Pomysłów na wspólne oglądanie filmów nie brakuje…   

tekst: ppor. Paulina Ryś-Gonera
ppor. Artur Kasztelan