Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Francuscy Goście w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach nawiązał pierwsze kontakty międzynarodowe.

W dniach 19 – 20 maja 2010 r. gościła w Ośrodku delegacja Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej (ENAP) w Agen w Republice Francuskiej. Szkoła kształci pracowników francuskiej administracji więziennej. Znana jest w więziennej Europie dzięki inicjatywie budowy europejskiej sieci ośrodków szkolenia personelu więziennego.

Delegację tworzyli Pan François Goetz – Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen, Pan Joseph Gomez – Kierownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej, Pani Amélie Tostivint – pracownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej tejże Szkoły. Delegacji towarzyszyli Pani Anna Mendel – reprezentująca Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz Pani Anna Świtek-Bąk z Biura Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Francuscy goście przylecieli do Polski w dniu 18 maja br. Następnego dnia spotkali się z Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej Panem płk Kajetanem Dubielem. W drodze do Kul zwiedzili Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim.

W dniu 20 maja br. francuska delegacja wizytowała Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Przedstawiciele ENAP poznali jego historię, dotychczasową działalność, obejrzeli sale dydaktyczne, zapoznali się z bazą szkoleniową oraz warunkami, w jakich odbywają szkolenie słuchacze szkoły podoficerskiej. W trakcie spotkania z kadrą dydaktyczną poznali program szkolenia, jego cele i priorytety, zasady pobytu słuchaczy w szkole, specyfikę przedmiotów, w ramach których prowadzone są zajęcia. Wykładowcy Ośrodka Szkolenia omówili zakres i tematykę przedmiotów, których uczą się słuchacze szkoły podoficerskiej. Jak się okazało, przedmioty i tematyka zajęć są bardzo podobne do tych, które wykłada się w ENAP. Francuscy goście byli żywo zainteresowani rekrutacją kandydatów do Służby, zasadami szkolenia funkcjonariuszy, procedurą kwalifikowania do szkół Służby Więziennej.

W trakcie zwiedzania Ośrodka Szkolenia, mieli okazję obejrzeć zajęcia uczestników kursu instruktorów samoobrony, jaki w tym czasie odbywał się w Ośrodku.

Efektem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, a Krajową Szkołą Administracji Penitencjarnej w Agen. Wychodząc z przekonania, że konieczny jest nieustanny wysiłek w zakresie kształcenia personelu administracji penitencjarnej i odpowiadając na zmiany i rozwój międzynarodowego środowiska, strony porozumienia zgodnie oświadczyły, iż nawiązują współpracę, która pozwoli tworzyć i rozwijać wspólne projekty i sprzyjać będzie rozwojowi relacji między obydwiema instytucjami w ramach działalności szkoleniowej oraz badań i wymiany naukowej. W podpisanym porozumieniu określono formy i sposoby współpracy, zasady realizowania wspólnych programów. W obecności wykładowców Ośrodka, podpisy pod dokumentem złożyli Pani płk Danuta Kalaman – Komendant OSSW w Kulach oraz w imieniu Dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen Pan François Goetz, Zastępca Dyrektora ENAP. Po oficjalnym podpisaniu porozumienia, omówiono najbliższe plany wynikające z podpisanego dokumentu. Strona francuska z zadowoleniem przyjęła zaproszenie do udziału instruktorów samoobrony ENAP w II Międzynarodowym Seminarium Technik Interwencyjnych i Samoobrony im. Romka Smoka, które odbędzie się w Kulach w październiku tego roku. Rozmawiano o wspólnych spotkaniach przedstawicieli partnerskich ośrodków we Francji i Polsce.

Żegnając się, francuscy goście nie kryli zadowolenia ze sposobu ich przyjęcia w Ośrodku oraz efektów wizyty. Żałowali jedynie, że ich pobyt w Kulach trwał tak krótko.

Dla Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach było to wydarzenie historyczne, albowiem po raz pierwszy gościł w swoich progach tak ważną delegację zagraniczną. Podpisane porozumienie o współpracy jest pierwszym dokumentem, zawieranym przez Ośrodek z zagranicznym partnerem. Więziennicy z Kul zyskali francuskich przyjaciół!

tekst: Grzegorz Walkiewicz
foto: Krzysztof Lipka