Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Inauguracja szkolenia chorążych SW – październik 2022

zak szk 10W dniu 11 października 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się inauguracja części stacjonarnej szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW.

Szkolenie zawodowe w korpusie chorążych rozpoczęło się już 19 września bieżącego roku. Do 7 października 2022 r. wykładowcy COSSW w Kulach prowadzili zajęcia w formie zdalnej. Natomiast część stacjonarna szkolenia potrwa aż do 22 grudnia. Po zakończeniu szkolenia zostanie przeprowadzony egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW.

Na inauguracji stawiło się 117 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych z całego kraju. Obecnie szkoleniu podlegają słuchacze rekrutujący się z pionów: penitencjarnego, ochronnego i służby zdrowia. Przed szkolonymi jest teraz wymagający cykl kształcenia praktycznego. Po czym słuchacze zostaną przeegzaminowani z poszczególnych bloków i modułów tematycznych wynikających z programu szkolenia. W trakcie szkolenia zawodowego funkcjonariusze uczą się i ćwiczą, aby spełnić kryteria wymagane do awansu na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej, korzystając z bazy dydaktyczno-sportowej COSSW w Kulach.

Na inauguracji w imieniu Komendant COSSW w Kulach płk Magdaleny Knapik, słuchaczy powitał Kierownik Działu Ochrony - kpt. Sylwester Piasecki, który życzył funkcjonariuszom owocnej służby, pozytywnego złożenia egzaminów i zdobycia szlifów w korpusie chorążych Służby Więziennej. Podkreślić należy, że obecne szkolenie zawodowe jest trzecią edycją szkolenia zawodowego dla chorążych SW, które jest prowadzone w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach.

Warto zaznaczyć, że równolegle prowadzone jest szkolenie zawodowe dla podoficerów SW, które odbywa się w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: por. Jowita Szymocha