Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie Szkolenia Chorążych – 7.10.2022 r.

zak chorW Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia chorążych Służby Więziennej.

7 października 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia chorążych Służby Więziennej. Wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW.

Szkolenie ukończyło stu dwudziestu czterech funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W uroczystości wziął udział Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, dyrektorzy okręgowi SW, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych oraz kadra Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych, w tym: Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska.

Na uroczystości nie zabrakło również rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński pogratulował słuchaczom ukończenia szkolenia i życzył dalszych sukcesów w służbie. Jednocześnie gen. Jacek Kitliński podziękował funkcjonariuszom za włożony w naukę wysiłek.

Absolwentom pogratulowała także Komendant COSSW w Kulach płk Magdalena Knapik. Komendant podziękowała za zaangażowanie w naukę i czynności służbowe oraz stwierdziła, że słuchacze szkolenia zawodowego są funkcjonariuszami, na których w trudnych dla służby chwilach można liczyć. Komendant dziękowała za zaangażowanie społeczne funkcjonariuszy, którzy zorganizowali akcję pomocy dla ciężko chorej mieszkanki okolicznej miejscowości. Trzynastu słuchaczy wzięło udział w festynie charytatywnym na rzecz potrzebującej, na którym zaprezentowali pokaz z zakresu technik interwencji i konwojowania.

Komendant COSSW w Kulach wyróżniła za wzorową postawę oraz wkład pracy na rzecz Ośrodka dziewiętnastu słuchaczy oraz podziękowała kadrze ośrodka za zaangażowanie w proces dydaktyczny.

Warto podkreślić, że w tym samym czasie odbyło się zakończenie szkolenia zawodowego na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Służby Więziennej  w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie. Szkolenie ukończyło 88 podoficerów, którym również serdecznie gratulujemy.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: por. Jowita Szymocha