Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

24 lipca Święto Policji

policjaW dniu 24 lipca obchodzimy Święto Policji

W dniu 24 lipca obchodzimy Święto Policji, które zostało ustanowione przez Sejm w 1995 r. Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to także jeden z funkcjonujących w Polsce organów przeznaczonych do ścigania sprawców przestępstw. Policja została utworzona na mocy Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku. Nadzór nad Policją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych.

Z okazji święta Policji Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik wraz z Kadrą Ośrodka składają wszystkim Policjantom serdeczne życzenia zdrowia i spokojnej służby.

Policja wraz z innymi służbami mundurowymi, w tym także ze Służbą Więzienną, stoi na straży bezpieczeństwa państwa gwarantując porządek i spokój w naszym kraju.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcie: archiwum Policji