Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Zakończenie Szkolenia Chorążych – 21 czerwca 2022 r.

1111W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia chorążych Służby Więziennej.

W dniu 21 czerwca 2022 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyła się uroczystość zakończenia szkolenia chorążych Służby Więziennej. Wcześniej słuchacze szkolenia złożyli z wynikiem pozytywnym egzamin na pierwszy stopień w korpusie chorążych SW, który został przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Nr 43/2022 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia w 2022 roku egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej.

Szkolenie ukończyło stu siedmiu funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W uroczystości wzięli między innymi udział przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. Z ramienia Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w promocji wziął udział Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk Grzegorz Bajda. Władze samorządowe reprezentowała Zastępca Starosty Powiatu Kłobuckiego Zdzisława Kall. Na zakończeniu szkolenia byli obecni przedstawiciele służb mundurowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojska. Służbę Więzienną reprezentowali także: Dyrektor Okręgowy SW w Łodzi – płk Banasik, Dyrektor Okręgowy SW w Katowicach – płk Łukasz Górny, Zastępca Dyrektora Okręgowego w Olsztynie ppłk Jarosław Stawski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Częstochowie mjr Michał Krupa oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach mjr Przemysław Stęczniewski.

Na uroczystości nie zabrakło również rodzin i bliskich promowanych funkcjonariuszy.

Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia ppłk Grzegorz Bajda złożył funkcjonariuszom gratulacje i odczytał list skierowany do absolwentów szkolenia przez Dyrektora Generalnego SW gen. Jacka Kitlińskiego, w którym Dyrektor pogratulował słuchaczom i życzył dalszych sukcesów w służbie. Funkcjonariuszom pogratulowała także Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach płk Magdalena Knapik. Komendant podziękowała słuchaczom za zdyscyplinowanie, dobre wyniki w nauce, a także za zaangażowanie w życie Ośrodka między innymi w postaci Akcji dla Dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku. Komendant COSSW w Kulach wyróżniła za wzorową postawę oraz wkład pracy na rzecz Ośrodka siedmiu słuchaczy. Płk Magdalena Knapik podziękowała także kadrze ośrodka za zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz za stworzenie funkcjonariuszom optymalnych warunków do nauki.

Warto podkreślić, że była to pierwsza od ponad dwóch lat uroczystość, na której mogli być obecni zaproszeni goście oraz rodziny i bliscy promowanych funkcjonariuszy. Wcześniej ze względu na restrykcyjne obostrzenia związane z reżimem sanitarnym nie było to możliwe.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: por. Jowita Szymocha

2222 3333 4444

5555 6666