Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Egzamin oficerski 2022

1126 maja 2022 roku w jedenastu okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej w Polsce odbył się egzamin oficerski.

Do egzaminu przystąpiło 284 absolwentów szkolenia zawodowego realizowanego w ramach studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Dyrektor Generalny Służby Więziennej w dniu 23 maja 2022 r. wydał Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów SW po ukończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych oraz wyznaczenia miejsc przeprowadzania egzaminów. Na przewodniczących komisji egzaminacyjnych zostali wyznaczeni wykładowcy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach, których zadaniem oprócz przeprowadzenia egzaminu było dostarczenie zapieczętowanych zestawów egzaminacyjnych do miejsca przeprowadzenia egzaminów. W skład komisji weszli także przedstawiciele SWWS oraz Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, a także Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, które zostały wyznaczone jako miejsca przeprowadzenia egzaminu.

Egzamin w jedenastu miejscach w Polce rozpoczął się punktualnie o godzinie 11.00. Zdający mieli 40 minut na rozwiązanie pytań testowych. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu komisje sprawdziły arkusze egzaminacyjne. Wyniki egzaminu pokazały dobre przygotowanie nowej kadry oficerskiej do czekających na funkcjonariuszy nowych zadań służbowych. Gratulujemy nowym oficerom i życzymy im dalszych sukcesów w służbie.

tekst: mjr Paulina Ryś-Gonera
zdjęcia: por. Iwona Kotynia, mł. chor. Marcin Kalinowski,
archiwum OISW w Bydgoszczy, archiwum OISW w Rzeszowie

22 66 33 

55 44