Kule 2
42-110 Popów

Tel.: 34 310 40 36
Fax: 34 310 36 53

Obchody Święta Flagi i Konstytucji Trzeciego Maja

1Święto Flagi i Konstytucji Trzeciego Maja

Święto Flagi

W dniu 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Święto zostało uregulowane w ustawie z dnia 20 lutego 2004 roku o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie RP. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych dlatego tak istotne jest jego propagowanie wśród społeczeństwa. Godne eksponowanie tego dnia symbolu narodowego jest świadectwem patriotyzmu i oddania należnego szacunku naszemu krajowi.

Aby właściwie obchodzić święto flagi instytucje państwowe, ale także coraz liczniejsza grupa Polaków wywiesza na zewnątrz domu flagę państwową. Kolory flagi towarzyszą nieodłącznie dziejom historycznym naszego narodu. Czerwień może symbolizować przelaną krew w walce w obronie ojczyzny, zaś biel to odzwierciedlenie czystości i szlachetności. W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach oraz w Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie flagi wyeksponowane są na stałe. W tym szczególnym dniu także powiewały na masztach. Warto przypomnieć, że o flagi należy dbać, a ten symbol narodowy musi być prezentowany z należytym szacunkiem. Każda flaga musi być czysta, a jeśli jest wystawiona w porze nocnej – musi być należycie oświetlona.

Konstytucja 3 Maja 1791 roku

W tym roku obchodzimy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony w dniu 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Nowoczesny dokument, będący drugim tego typu na świecie – zaraz po konstytucji Stanów Zjednoczonych i pierwszym w Europie, ustalał podstawy ustroju nowożytnego w ówczesnej Polsce. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy, która od tej pory dzieliła się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto już dwa dni później, to jest 5 maja 1791 roku. Po odzyskaniu niepodległości w roku 1918, rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe i obchodzono je aż do roku 1946. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócono ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 roku.

Obchody Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kłobucku

Obchody Święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja w odbyły się także w Kłobucku. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach podczas obchodów reprezentował mjr Aleksander Kmieć – Kierownik Działu Kwatermistrzowskiego COSSW w Kulach, który w trakcie uroczystości złożył wiązankę kwiatów wraz z przedstawicielami Policji i Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowała: mjr Paulina Ryś-Gonera
wykorzystano także publikację kpt. Edyty Radczukzdj.: archiwum Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku
www.google.pl


2 3 4

5